България се нарежда на 55-то място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите

  • Изкуственият интелект (AI) променя как организациите възприемат, използват и се конкурират за таланти;
  • София е на 107-мо място сред 155-те града, включени в класацията.

Ранг на България в GTCI за 2020 г.

В Глобалния Индекс за Конкурентоспособност на Талантите за 2020 г. България се нарежда на 55то място от общо 132 държави (Фигура 1). Основната сила на страната е свързана с показателя „Задържане на таланти“ и по-конкретно в подиндикатора „Начин на живот“. В същото време, най-голямо подобрение отчитаме в показателя „Привличане на таланти“, в който обаче индикаторът „Външна отвореност“ е най-слабото звено на страната ни.

Фигура 1: Глобален ранг на България по индикатори (GTCI извадка от 132 държави)

Сравнение с други групи страни

България е разположена в Европа и спада към страните със среден към висок доход. В рамките на своя регион страната е класирана на 30-то място от общо 38 държави (Таблица 1). Спрямо другите региони, България няма по-висок резултат от която и да е от страните с най-висока оценка.

България е на 9-то място в групата на страните със среден към висок доход (което означава, че 75% от страните се класират по-ниско от нея). Що се отнася до останалите групи по доходи, България превъзхожда най-високо класираната държава в една от тях (групата на страните с ниски доходи).

Таблица 1: Представяне на България спрямо групата на страните с близки доходи и спрямо региони

Сравнение с групата на конкурентите

В групата с конкуренти на България се считат страните със средни към ниски доходи и средни към високи доходи, като това са страни в Източна и Южна Европа (изключвайки бившите Съветски републики). Като цяло, групата с конкуренти се състои от 7 държави, които на фигура 2 виждаме представени и по-конкретно как България се оценява спрямо всяка от тях по отношение на GTCI резултат и БВП на глава от населението.

Както се вижда, резултатите на България за БВП на глава от населението са по-големи от съответните медиани на групата с конкуренти. По този начин конкурентоспособността на талантите на България е в съответствие с това, което би се очаквало, предвид нивата на доходи.

Фигура 2: GTCI ранг и БВП на глава от населението на България и нейните идентифицирани конкуренти
*Забежка: Размерът на балончето показва броя на населението на страната.

Представяне по показатели

В пет от шестте индикатора резултатите на България са по-високи от средните за страните, спадащи съм същата група по доход (среден към висок): „Подпомагане“, „Развитие“, „Задържане“, „Умения за професионално обучение“ и „Глобални знания“. Най-висок резултат отчитаме по показателя „Задържане“. По отношение на своя регион, България преследва Европа във всеки от шестте индикатора. Точно както групата по доходи, България се представя особено добре спрямо региона по показателя „Задържане“.

Фигура 3: България по показатели спрямо средните стойности на групата по доход и региона

Конкурентоспособност на талантите и възприемане на технологии

В таз годишното издание на Глобалният Индекс за Конкурентоспособност на Талантите се въвежда нов подиндикатор – „Възприемане на технологиите“ като част от подгрупата индикатори „Бизнес и трудва рамка“ (в рамките на основния индикатор „Подпомагане“). Той има за цел да улови степента, до която страните предприемат някакви стъпки в подготовката си за настъпването на Четвъртата индустриална революция. Следователно той предоставя мярка за това доколко държавите дават възможност за развитие на таланти, свързана с напреднали технологии като изкуствен интелект (AI) и Интернет на нещата (IoT).

Фигура 4 показва как се класират страните в GTCI 2020 спрямо трите променливи, които се отнасят до индикатора „Възприемане на техонологиите“. България се класира на 55-то място, като в подиндикатора „Използване на технологиите“ е на 70-то място, докато в подиндикатора „Честота на роботизация“ страната ни е на 44-то място, а спрямо „Инвестиции в нововъзникващите технологии“ сме на 49-то място.

Фигура 4: Представяне в GTCI 2020 и показателя „Възприемане на технологиите“
Забележка: Индивидуалното представяне на страните е представено в зелени нюанси, като по-високият ранг се свързва с по-тъмен цвят. Празна клетка означава, че данните не са достъпни.

Повече за Световния Индекс за Конкурентоспособност на Талантите и представянето на останалите страни, прочетете в пълния репорт.

Прес съобщението може да изтеглите от ТУК.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.