All Posts By

Tatyana Kraeva

Цялостно възнаграждение на служители

Какво правят компаниите за привличане и задържане на служители? Направихме кратко проучваме за политиките за цялостно възнаграждение на служителите, които партньорите на Adecco България прилагат. Какви типове възнаграждения се използват?...
Continue Reading