Category

Useful

Конкурентоспособност на Талантите в България – GTCI 2020

България се нарежда на 55-то място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите Изкуственият интелект (AI) променя как организациите възприемат, използват и се конкурират за таланти; София е на 107-мо...
Continue Reading

Цялостно възнаграждение на служители

Какво правят компаниите за привличане и задържане на служители? Направихме кратко проучваме за политиките за цялостно възнаграждение на служителите, които партньорите на Adecco България прилагат. Какви типове възнаграждения се използват?...
Continue Reading