Център за оценка

Ние помагаме вашата компания да направи по-надежден и успешен подбор на персонал за разнообразни роли – от масов подбор до средни мениджърски роли – с Център за оценка, специално създаден за вас по ключови компетенции за компанията.

Свържете се с нас

Когато подборът е труден, няма достатъчно подходящи кандидати или искате да назначите едновременно няколко кандидати на няколко роли, Центърът за оценка спестява време и усилия с по-успешен резултат от традиционния подбор на персонал. Подборът може да бъде организиран в независим Център за оценка на Адеко, планиран и организиран от нашите SHL сертифицирани консултанти.

Кога да използвате Център за оценка?

Той е подходящ вариант, когато имате нужда от:

  • Бърз подбор за масови роли
  • Обективен и независим подбор от масови позиции до средни мениджърски нива
  • Оценка на кандидатите по комплексни компетенции
  • Стабилни доказателства за представянето на кандидата от обучени външни оценители
  • Писмен доклад по представянето за подбиращите ръководители
  • Повишена мотивация и ангажираност на избраните кандидати за бъдещото им представяне в компанията

Изберете доверен и доказан HR партньор. Нашият екип от сертифицирани консултанти на SHL (световният лидер в сферата на психометричните тестове и оценки):

  • ще Ви помогне да определите ключовите компетенции, които искате да оцените;
  • ще планира дейностите и упражненията (дизайн на центъра) като групова дискусия, ролева игра, интервю, психометрично тестване, симулационни упражнения и/или презентации;
  • ще осигури обучени наблюдаващи;
  • ще подготви писмен доклад и ще дадат устна обратна връзка на компанията.

Така ще увеличите ангажираността на служителите относно тяхното представяне и ще им осигурите приемаща среда за бъдещо развитие.

Какви са предимствата на Центъра за оценка за вас като работодател?

С провеждането на такъв център давате равен шанс на всички кандидати да покажат необходимите умения.

Избирате сред повече кандидати – сравнявате по еднакви критерии
Извършвате подбор по реални бизнес ситуации спрямо ключовите компетенции на компанията, а не на база опит на кандидата на друга позиция в друга компания
Получавате по-обективна оценка от стандартното интервю като единствен метод за подбор.
Имате информация за представянето на кандидатите, която не може да получите от други методи за подбор – интервюта или писмени тестове
Имате ясна оценка на силни и слаби страни от самото начало за по-управляемо представяне на кандидата в компанията
Осигурявате си по-голяма степен на ангажираност и самопознание на избраните кандидати, за да максимизирате тяхното бъдещо представяне в компанията

Формат на Центъра

Всеки Център за оценка е уникален и персонализиран спрямо нуждите на вашия бизнес, изискваните компетенции за дадената роля и нивото на позицията, за която се прави – от младши специалисти до средни управленски нива, всичко напълно съобразено с вашите изисквания!

Свържете се с нас за повече информация!