Център за развитие на таланти

Вътрешните таланти са вашият най-ценен ресурс. Те са важни за компанията и искате да ги развиете – Адеко ще предложи решение, изцяло съобразено с вашите нужди.

Свържете се с нас

Кога да използвате Център за развитие на таланти?

Той е подходящ, когато имате нужда от:
• Развитие на вътрешни таланти на различни нива или повишение на служители на нови роли;
• Ранно разпознаване на потенциала в компанията – за бизнес приемственост или вътрешни академии за бъдещи лидери;
• Оценка на участниците спрямо комплексен набор от компетенции;
• Обективна външна оценка като добавена стойност към вътрешните инструменти (атестация, оценка на прекия ръководител и др.);
• Стабилно доказателство за представянето на участника от независими външни оценители;
• Писмен доклад с обратна връзка за области за развитие както към прекия ръководител, така и към участника.

Изберете доверен и доказан HR партньор. Нашият екип от сертифицирани консултанти на SHL (световният лидер в сферата на психометричните тестове и оценки):

  • ще ви помогне да определите ключовите компетенции, които искате да оцените;
  • ще планира дейностите и упражненията (дизайн на центъра) като групова дискусия, ролева игра, интервю, психометрично тестване, симулационни упражнения и/или презентации;
  • ще осигури обучени наблюдаващи;
  • ще подготви писмен доклад и ще дадат устна обратна връзка на компанията и участника.

Така ще увеличите ангажираността на служителите относно тяхното представяне и ще им осигурите приемаща среда за бъдещо развитие.

Какви са предимствата на Центъра за развитие на таланти за вас като работодател?

С провеждането на такъв център давате равен шанс на всички участници да покажат необходимите умения.

Повишение и развитие, основано на реални бизнес ситуации
Много подробно наблюдение по предварителни критерии и комплексни компетенции
Независима външна оценка с доказани метрики
Подробна обратна връзка, както към мениджъра, така и към участника
Разнообразни доклади, базирани на личностен OPQ тест – за влиянието върху екипа, за лидерски потенциал, за развитие на служителя и други

Формат на Центъра

Всеки Център за развитие на таланти е уникален и персонализиран спрямо нуждите на вашия бизнес, изискваните компетенции за дадената роля и нивото на позицията, за която се прави – от младши специалисти до средни управленски нива, всичко напълно съобразено с вашите изисквания!

Свържете се с нас за повече информация!