Обучение
„Управление на промяната“

Обучението „Управление на промяната“ включва два модула:

  1. „Промяната на работното място и как да я управляваме“ за служители;
  2. „Промяната – как да я комуникираме на служителите“ за мениджъри

Модулите са създадени да надграждат съдържание един след друг. Въпреки това, в зависимост от Вашите нужди, всеки може да се провежда самостоятелно.

ПРОМЯНАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО И КАК ДА Я УПРАВЛЯВАМЕ

ПРОМЯНАТА – КАК ДА Я КОМУНИКИРАМЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Цели и съдържание

Дори положителните или рутинните бизнес промени, често носят сериозен стрес за служителите. Промяната може бързо да се отрази отрицателно на тяхната мотивация за работа, както и на лоялността им към компанията и оставането им в нея. За осигуряването на текущите проекти и изпълнението на целите навреме е необходимо служителите да разбират, приемат и управляват промяната, така че дори в условия на промяна те да могат да се реализират, да създават стойност и постигат резултати за себе си и за компанията.

Комуникацията в организациите, не само на дадена промяна, но и по принцип, е от изключително значение. Статистиките показват, че в днешния конкурентен свят, в който организациите ежедневно се борят да задържат талантливите и успешни служители, представянето на служителите се подобрява с 20%, когато те са ефективно ангажирани.

Ефективната комуникация зависи от способността на подателя и получателя ефективно и точно да интерпретират информация. Колко добре работи това взаимодействие зависи от това дали изпращачът и получателят разбират и тълкуват информацията по подобен начин.

В това обучение участниците ще научат

Да определят своята роля по време на промяна
Да определят разликата между планирана промяна и истинската промяна в себе си
Да разграничават типичните фази, през които е възможно да преминат по време на промяна и да различават в коя фаза се намират, както те, така и колегите им
Какви промени и поведения могат да наблюдават у себе си и при своите колеги, както и какви биха били препоръчителните действия
Да използват прости инструменти и техники, които да им помогнат да преминат през промяната
Да споделят своите искания, виждания и идеи по конструктивен и продуктивен начин
Да използват опита на своите колеги
Да приемат и оценяват процеса на комуникация
Да разпознават трите елемента на комуникация и влиянието, което те имат
Да адаптират комуникационния си стил към конкретни хора и групи
Да подготвят съобщения, които са съдържателни и правилно насочени
Да максимизират влиянието на своята комуникация
Да използват опита на своите колеги

 Целеви групи

Служители на различни нива в организацията, които са под въздействието на промяна в момента или искат да бъдат по-добре подготвени за бъдещи промени в професионалния и личния живот.

Мениджъри, ръководители на екипи и проекти, лидери на различни нива в организацията, чиято функция налага комуникирането на промяната на техните екипи и които желаят да бъдат по-добре подготвени при нейното въвеждане.

Формат и Лектори

Всеки модул е виртуален с продължителност 2 часа.

Обучението се води на български език в интерактивна форма от двама сертифицирани старши модератори и кариерни консултанти на Lee Hecht Harrison (LHH) – световен лидер в развитието на таланти, който помага на компаниите да видят възможностите в своите служители. Чрез личностни оценки, коучинг, повишаване на квалификацията и програми за преход в кариерата, компаниите могат да реализират неизползвания потенциал в рамките на собствената си работна сила, което води до повишена производителност, висок морал и ангажираност към марката. Подразделение на The Adecco Group – водещ световен партньор в областта на човешките ресурси – 4000 кариерни консултанти и колеги на LHH работят с повече от 12 000 организации в над 60 страни по света.

Теодора Тодорова

SHL сертифициран модератор I Старши кариерен консултант

HR специалист с доказан 15-годишен опит в областта на човешките ресурси. Ръководител на екип в отдела за постоянни назначения. Тя има богат опит в проекти за подбор на персонал повече от десет години и в програми за преход в кариерата и коучинг в продължение на шест години. SHL сертифициран консултант за центрове за оценка и развитие, с опит в подготовката и провеждането на центрове за развитие. Теодора работи с клиенти от различни бизнеси (производство, търговия, дистрибуция и др.). Участвала е в програми и академии за професионално развитие на три нива – специалисти, мениджъри и висши мениджъри.

Мария Янева

SHL сертифициран модератор I Старши кариерен консултант

Консултант с 20+ години опит в академичното обучение, управление на екипи за подбор на персонал, международна мобилност на служители и управление на проекти. SHL сертифициран консултант по дизайн и провеждане на центрове за оценка и развитие. През последните пет години работи в областта на прехода в кариерата с индивидуални участници и в семинарни формати. Има доказан опит с успешен професионален преход на специалисти на всички нива (младши и старши служители и висши мениджърски роли) от различни области (аутсорсинг индустрия, ИТ, фармацевтичен сектор, медии, авиация, производство, търговия на дребно и др.).

Научете как да комуникирате и приемате промяната. Попълнете кратката форма за контакт по-долу и ние ще се свържем с вас, като отговорим на всичките ви въпроси относно обучението.

Свържете се с нас за повече информация!