Изнесен процес по подбор (RPO)

По-старателен, по-взискателен и по-контролиран.

Това е изнесеният процес по подбор на Adecco!

Свържете се с нас

Изнесен процес по подбор (RPO)

Аутсорсването на целия процес по набиране на персонал позволява на вашия HR отдел да фокусира енергията и ресурсите си върху основния бизнес на вашата компания. Нашите професионални RPO консултанти управляват всяка стъпка в подбора и избора на най-добрите кандидати на пазара, които най-добре пасват на вашите нужни и изисквания спрямо особеностите на бизнеса ви, времевите ограничения, финансовите ви изисквания.

Ние се грижим за целия процес:

Публикуване на обявата за работа
Избор на кандидати спрямо CV
Първоначални интервюта с кандидатите
Последващи интервютата между кандидата и клиента
Процес на настаняване и проследяване на интеграцията на кандидата след започване на работа

Свържете се с нас за повече информация!